Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Gniewkowo
Nadleśnictwo Gniewkowo
52 35 10 228, 52 35 10 259
52 35 10 259

Ul. Dworcowa 10
88-140 Gniewkowo

BGŻ S.A. O/Inowrocław
77203000451110000000667340

Nadleśniczy
Stanisław Słomiński
606 998 411
Zastępca Nadleśniczego
Kazimierz Stępski
606 998 415
Główna Księgowa
Bogusława Kłosowska
608 442 328

Dział Gospodarki Leśnej

Jolanta Porębska
Specjalista ds. sprzedaży
Tel.: 668 313 630
Joanna Wódczak
Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 668 378 942
Piotr Wódczak
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 602 721 437
Jan Pajkert
Specjalista SL ds. ochrony ekosystemów leśnych, edukacji leśnej i lasów niepaństwowych
Tel.: 795 169 644
Weronika Spisak-Kowalska
Starszy Referent ds. stanu posiadania

Dział Finansowo-Księgowy

Halina Klaus
Starszy księgowy
Krystyna Piernik
Starszy księgowy
Izabela Wrzosek - Orzechowska
Księgowa
Danuta Robak
Kasjer

Inżynier Nadzoru

Michał Brzeziński
Stanowisko ds. kontroli
Tel.: 608 301 056
Zygmunt Sroka
Stanowisko ds. kontroli
Tel.: 668 378 638

Posterunek Straży Leśnej

Adam Gotowalski
p.o.Komendanta Straży Leśnej
Tel.: 600 237 555
Jarosław Bogusiewicz
Strażnik leśny
Tel.: 600 238 555

Dział Kadr

Katarzyna Sołtys
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 602 308 766

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Jolanta Dłubek
Sekretarz
Tel.: 608 301 063
Maciej Rogalski
Referent ds. Administracji i Budownictwa
Tel.: 668 379 024
Agnieszka Zając
Referent ds. Zamówień publicznych i administracji