Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo jest bardzo zróżnicowana. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, daniele, sarny i dziki. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra, jak również migrującego wilka.
Na terenie naszego nadleśnictwa żyją lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny
Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny i inne.

Na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo działalność łowiecką prowadzą następujące koła:

Lp. Koło Łowieckie Kontakt
1 Nr 1 "Łoś" w Aleksandrowie Kujawskim Dariusz Sabała, ul. Słowackiego 19, 87-700 Aleksandrów Kuj.
2 Nr 2 "Zdrój" w Ciechocinku Andrzej Osiński, Podole 45, 87-720 Ciechocinek
3 Nr 46 "Sokół" w Inowrocławiu Mieczysław Wysiński, ul. Aleja Pokoju 1/2, 86-060 Nowa Wieś Wielka
4 Nr 47 "Diana" w Inowrocławiu Radosław Gronikowski, ul. Toruńska 73, 88-100 Inowrocław
5 Nr 48 " Samura" w Woli Wapowskiej Zbigniew Talewicz, ul. Rynek 18h, 88-150 Kruszwica
6 Nr 51 "Bażant" w Gniewkowie Grzegorz Pomianowski, ul. Długa , 88-133 Dąbrowa Biskupia
7 Nr 52 Kujawskie w Inowrocławiu Kujawskie Koło Łowieckie Nr 52, ul. Magazynowa 92, 88-100 Inowrocław
8 Nr 150 "Ryś" w Inowrocławiu Tadeusz Burak, Czyste 4, 88-100 Inowrocław
9 Nr 151 "Lis" w Gniewkowie Józef Jabłoński, Leśniczówka Suchatówka, 88-140 Gniewkowo
10 Nr 228 "Cyranka" w Inowrocławiu Ireneusz Grąźlewski, Wielowieś 70A, 88-140 Gniewkowo tel. 606787417
11 Nr 260 "Odyniec" w Toruniu Jerzy Najdek, Stawki, ul. Osiedlowa 42, 87-700 Aleksandrów Kuj.