Lista aktualności Lista aktualności

ZEBRANIE W CELU WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Nadleśnictwo Gniewkowo informuje, że w dniu 08 listopada 2018r. od godz. 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Gniewkowo (Sala narad) odbędzie się zebranie potencjalnych Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo w roku 2019”.

Adres siedziby Nadleśnictwa Gniewkowo: ul. Dworcowa 10, 88-140 Gniewkowo.